Beth Am Calendar

February 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
 • Lox & Learn
3
4
 • 13th of Sh'vat
 • Parashat Beshalach
 • 🕍 Shabbat Shirah
 • Torah Study
 • Shabbat Morning Movement
 • Shabbat Morning Services
 • ✨ Havdalah
5
6
 • 15th of Sh'vat
 • 🌳 Tu BiShvat
7
8
 • Wise Aging - Cohort 3
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Lox & Learn
17
 • 26th of Sh'vat
 • 🕯️ Candle lighting
18
 • 27th of Sh'vat
 • Parashat Mishpatim
 • Shabbat Mevarchim Chodesh Adar
 • 🕍 Shabbat Shekalim
 • Torah Study
 • Shabbat Morning Services
 • ✨ Havdalah
19
20
21
 • 30th of Sh'vat
 • 🌒 Rosh Chodesh Adar
22
 • 1st of Adar, 5783
 • 🌒 Rosh Chodesh Adar
 • Wise Aging - Cohort 3
23
24
 • 3rd of Adar
 • 🕯️ Candle lighting
25
26
27
 • Tzedek Beth Am Committee Meeting
28